Thế nào bị coi là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác? Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Dưới đây là bài viết của chúng tôi để quý bạn đọc cùng tham khảo.

  1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác là gì?

Hiến pháp 2013 cũng như các văn bản pháp luật đều có quy định về quyền con người như sau:

Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo hộ về thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

Tuy nhiên, trong các văn bản pháp luật hiện hành không giải thích rõ như thế nào là “Danh dự”, “Nhân phẩm”. Do đó, “Danh dự”, “Nhân phẩm” được hiểu theo Từ điển tiếng Việt như sau:

  • “Danh dự” của một người được hiểu là giá trị của người đó (bao gồm cả giá trị đạo đức, và giá trị tinh thần) được nhìn nhận trên cơ sở sự coi trọng và cách nhìn nhận của xã hội, của cộng đồng (còn được gọi là uy tín).
  • “Nhân phẩm” của một người được hiểu là phẩm chất và giá trị của một con người. Phẩm chất là những đức tính làm nên một người như thật thà, dũng cảm…; giá trị của một con người có thể được đánh giá là cao thượng, hèn hạ…
  • “Danh dự”“Nhân phẩm” đều được xác định là một trong những quyền nhân thân của cá nhân được pháp luật bảo vệ.

Như vậy, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác tức là bôi nhọ uy tín, các giá trị tốt của người khác.

  1. Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác không?

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (BLHS) thì:

  • Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị truy cứu về tội làm nhục người khác. Và được quy định cụ thể tại Điều 155 BLHS như sau:

“Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”

  • Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị truy cứu về tội vu khống. Theo Điều 156 BLHS thì:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

  1. Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
  2. Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.”

Ngoài ra, người phạm tội có thể sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm khi có một trong các tình tiết định khung tăng nặng hoặc tình tiết vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Tóm lại, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật.

Trên đây là bài viết tham khảo về vấn đề “Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn 1900.966.993 hoặc truy cập website: luatdongduong.com.vn để được giải đáp cụ thể hơn.