Tội quấy nhiễu nhân dân là hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại về tài sản đối với nhân dân, làm mất tình đoàn kết giữa quân đội và nhân dân, đên mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tội quấy nhiễu nhân dân xâm phạm mối đoàn kết quân dân, gây thiệt hại đến tài sản công dân, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội ở địa phương, xâm phạm nhân phẩm, danh dự công dân.

Hành vi của tội quấy nhiễu nhân dân là gì?
Đó là hành vi quấy nhiễu, làm mất đoàn kết quân dân dưới dạng hành động như:
     – Chửi mắng, đánh đập; hạch sách, gây khó dễ, không tôn trọng phong tục tập quán, nếp sống của nhân dân; xâm phạm tài sản của nhân dân như; mượn không trả, mua bán không sòng phẳng…trong khu vực đóng quân.
     – Hành vi quấy nhiễu nhân dân chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.
       Trường hợp phạm tội quấy nhiễu nhân dân do đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, tội phạm hoàn thành từ thời điểm thực hiện hành vi quấy nhiễu nhân dân sau khi đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này.
      Trường hợp phạm tội quấy nhiễu nhân dân do có hành vi quấy nhiễu nhân dân gây hậu quả nghiêm trọng, tội phạm hoàn thành từ khi có hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Trong đó, hậu quả nghiêm trọng là gây thiệt hại cho nhân dân hoặc mất đoàn kết quân dân, bao gồm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, làm cho nhân dân mất lòng tin vào quân đội…
Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 415 BLHS 2015 với mức phạt tù cao nhất là 7 năm: “1. Người nào có hành vi quấy nhiễu nhân dân đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Trong khu vực có chiến sự;

d) Trong khu vực đã có lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.”

Liên hệ tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn về các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực hình sự, dân sự, đất đai, doanh nghiệp, thương mại.