Xét xử vắng mặt là gì? Khi nào các trường hợp tòa án xét xử vắng mặt người tham gia tố tụng diễn ra theo quy định của pháp luật?

Xét xử vắng mặt được hiểu một cách đơn giản là phiên tòa vẫn diễn ra mà không có mặt của một trong những người tham gia tố tụng hoặc vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét xử vắng mặt trong các trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất, xét xử khi vắng mặt của nguyên đơn:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì sau khi được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, nguyên đơn vắng mặt mà họ có đơn xin xét xử vắng mặt thì Hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét xử vắng mặt.

Nguyên đơn được tòa án triệu tập hợp lệ lần hai mà vẫn không có mặt ở tòa án thì tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt khi họ có đơn xin xét xử vắng mặt như lần thứ nhất (theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).

Trường hợp thứ hai, tiến hành xét xử khi vắng mặt bị đơn:

Cũng giống như trường hợp vắng mặt nguyên đơn khi được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, bị đơn nếu vắng mặt, họ có đơn xin xét xử vắng mặt thì tòa án sẽ không hoãn phiên tòa mà tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.

 

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Nếu bị đơn được triệu tập hợp lệ lần hai mà không có mặt tại tòa án và họ không có yêu cầu phản tố thì tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt. Còn nếu họ có yêu cầu phản tố vắng mặt thì tòa án tiến hành xét xử vắng mặt khi có đơn xin xét xử vắng mặt. Điều này được quy định cụ thể tại điểm b, c khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Trường hợp thứ ba, xét xử khi vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Tương tự như nguyên đơn, bị đơn khi được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt thì tòa án chỉ xét xử vắng mặt khi người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đơn xin xét xử vắng mặt.

Khi được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập thì sẽ tiến hành xét xử vắng mặt. Nếu họ có yêu cầu độc lập vắng mặt đồng thời có đơn xin xét xử vắng mặt thì phiên toàn vẫn diễn ra theo hình thức xét xử vắng mặt (điểm b, đ khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).

Trường hợp thứ tư, phiên tòa vẫn diễn ra khi vắng mặt người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt mà họ có đơn xin xét xử vắng mặt thì tòa án sẽ dựa trên cơ sở đơn xin xét xử vắng mặt để tiếp tục giải quyết vụ án.

Nếu được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vẫn không có mặt thì toàn án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo hình thức xét xử vắng mặt.

Như vậy, đối với lần triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, những người tham gia tố tụng vắng mặt mà có đơn xin xét xử vắng mặt thì tòa án sẽ xét xử vắng mặt (quy định tại khoản 1 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).

Còn trong trường hợp được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai thì việc xét xử vắng mặt có sự khác biệt giữa các của thể tham gia tố tụng.

Ngoài ra còn có trường hợp tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng. Điều này được quy định cụ thể tại Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Theo đó, phiên tòa xét xử vắng mặt trong trường hợp này chỉ diễn ra khi có đủ 3 điều kiện sau:

Một là, nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt.

Hai là, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan, người đại diện hợp pháp của họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt khi được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất hay vẫn vắng mặt khi đã được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai.

Ba là, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án có đơn đề nghị xét xử vắng mặt khi được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất hay đến lần triệu tập hợp lệ lần thứ hai vẫn vắng mặt.

Trên đây là nội dung pháp luật về vấn đề xét xử vắng mặt của tòa án. Để biết thêm thông tin về pháp luật xin vui lòng truy cập website:  luatdongduong.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 1900.966.993.