Tham gia bảo hiểm y tế là quyền của người dân. Trong nhiều trường hợp, việc tham gia bảo hiểm y tế được hỗ trợ, do đó được hoàn tiền bảo hiểm đã đóng. Cụ thể như sau:

  1. Các trường hợp được hoàn tiền đóng bảo hiểm y tế:

Theo khoản 1 Điều 20 Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH:

Người đang tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoặc theo hộ gia đình được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế khi:

  • Tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng mới:

+ Bảo hiểm y tế do người lao động và đơn vị đóng;

+ Do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

+ Do ngân sách Nhà nước đóng (trường hợp đang tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình).

  • Được ngân sách Nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế;
  • Bị chết trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

Lưu ý:

Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế nếu:

  • Tham gia bảo hiểm y tế lần đầu;
  • Tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính.

Như vậy, sau khi đã tham gia bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế có thể được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế khi thuộc một trong các trường hợp như trên.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

  1. Số tiền được hoàn trả:

Cũng theo Điều 20 Quyết định trên:

Số tiền hoàn trả được quy tính theo mức đóng bảo hiểm y tế và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ.

Cụ thể, thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử ụng thẻ được tính từ thời điểm:

  • Từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng;
  • Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực;
  • Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với trường hợp bị chết trước khi trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, mời quý bạn đọc truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.