Không ai mong muốn việc bị thu hồi đất. Trong đó có trường hợp thu hồi đất do không sử dụng. Vậy các trường hợp đó là gì?

 1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 1. Các trường hợp bị thu hồi đất do không sử dụng:

Theo điểm h, i Điều 64 Luật Đất đai 2013 thì có 04 trường hợp đất không sử dụng sẽ bị thu hồi. Cụ thể:

 • Đất trồng cây hàng năm mà không được sử dụng trong 12 tháng liên tục.
 • Đất trồng cây lâu năm mà không được sử dụng trong 18 tháng liên tục.
 • Đất trồng rừng mà không được sử dụng trong 24 tháng liên tục.
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư:

+ Không được sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ;

+ Nếu không đưa đất vào sử dụng thì được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp khoản tiền tương ứng với tiền sử dụng đất, thuê đất trong thời gian chậm tiến độ;

+ Hết thời hạn được gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Lưu ý:

 • Đất trồng cây hàng năm gồm các loại sau:

+ Đất trồng lúa (gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương);

+ Đất trồng cây hàng năm khác (gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác).

 • Trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ dự án đầu tư:

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư gồm:

+ Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường;

+ Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh;

+ Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh;

+ Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, mời quý bạn đọc cùng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời và chính xác nhất.

Trân trọng.