Câu hỏi:

Chào luật sư. Tôi có câu hỏi như sau:

Công ty tôi do có nhu cầu thuê lao động nước ngoài về làm việc. Vậy điều kiện thuê lao động nước ngoài là gì? Trình tự, thủ tục được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến I&J. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

 1. Điều kiện thuê lao động nước ngoài:

Theo Điều 170 Bộ luật Lao động 2012:

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động nước ngoài vào làm:

 • Quản lý;
 • Giám đốc điều hành;
 • Chuyên gia;
 • Lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

Trong đó, lao động nước ngoài phải là người:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
 • Có giấy phép lao động, trừ các trường hợp được miễn.
 1. Trình tự, thủ tục để thuê lao động nước ngoài:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Bước 1: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động:

Khoản 2 Điều 170 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ:

Trước khi tuyển dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam phải:

 • Giải trình nhu cầu sử dụng lao động;
 • Phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó:

 • Về hồ sơ gồm:

+ Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

+ Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì gửi báo cáo giải trình thay đổi.

 • Về trình tự thực hiện: Theo Điều 4 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH:

+ Nộp hồ sơ tới Bộ LĐTBXH hoặc Chủ tịch UBND tỉnh (gọi chung là cơ quan chấp thuận) trước ít nhất 30 ngày, kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động.

+ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi, cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài tới doanh nghiệp.

Bước 2: Xin cấp giấy phép lao động:

 • Về hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động;

+ Văn bản chứng minh là chuyên gia;

+ Văn bản chứng minh là lao động kỹ thuật:

+ Văn bản chứng minh người lao động đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng;

+ Văn bản chứng minh người lao động đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 2 năm;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe của người lao động có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;

+ Phiếu lý lịch tư pháp;

+ 02 ảnh màu chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu;

+ Một số giấy tờ liên quan khác.

 • Về trình tự thực hiện: Điều 12 Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

+ Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày dự kiến bắt đầu làm việc thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở LĐTBXH nơi người lao động làm việc.

+ Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người lao động được cấp giấy phép lao động.

Kết luận:

Như vậy, công ty bạn muốn sử dung lao động nước ngoài thì phải:

 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định.
 • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động.
 • Xin cấp giấy phép lao động.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng.