Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật đóng vai trò quan trọng thông qua chức năng thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khách hàng và với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nếu như trước đây Luật Doanh nghiệp 2005 quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì hiện nay pháp luật hiện hành cho phép có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong một số trường hợp đặc biệt

Đối với công ty TNHH hai thành viên, trong trường hợp một thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của pháp luật hình sự hiện hành thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về vấn đề người đại diện theo pháp luật của công ty.

                             Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993  

Trong khi tham gia vào quan hệ tố tụng với Tòa án, đối với một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật sẽ tham gia trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2015 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bao gồm:

Thứ nhất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

Thứ hai, trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

Thứ ba, thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vi phạm các nghĩa vụ quy định trên thì phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại đó. Với quy định này thì doanh nghiệp có quyền yêu cầu người đại diện theo pháp luật đền bù do sai phạm cá nhân của họ làm thiệt hại cho công ty.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Chuyên viên 

Nguyễn Thu Quỳnh