Ngày 01/01/2020 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực.

Theo đó, người điều khiển phương tiện giao thông bao gồm: xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác, xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu có nồng độ cồn trong máu.

Thực tế, Nghị định 46/2016/NĐ-CP trước đó đã quy định về vấn đề này nhưng chỉ những người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô mới bị phạt nếu có nồng độ cồn trong máu, trong khi thở. Còn các trường hợp khác sẽ không bị xử lý.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Cụ thể, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt như sau:

 • Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác:
 1. Phạt tiền 80.000 – 100.000 đồng đối với Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.
 2. Phạt tiền 200.000 – 300.000 đồng đối với Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.
 3. Phạt tiền 400.000 – 600.000 đồng đối với Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;
 • Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện:
 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe  trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng;
 2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng;
 3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; Hình thức xử phạt bổ sung: bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
 • Đối với xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô:
 1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng;
 2. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.  Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng;
 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;  Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Liên hệ tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn cụ thể về các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ khác.