Nghị quyết phê chuẩn 12 Luật đã được thông qua tại các Kỳ họp thứ 6, 7, 8, Quốc hội Khóa XIV. Theo đó, các luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. I&J xin tóm tắt điểm mới của các Luật đó như sau:

 1. Luật Quản lý thuế 2019:

 • Về đăng ký thuế:

+ Người nộp thuế phải đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

+ Không còn quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc như quy định cũ.

 • Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế:

+ Là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế.

+ Nếu cấp lại do bị mất, rách, nát, cháy thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 • Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
 • Luật hóa quy định về hóa đơn điện tử.
 • Thêm trường hợp được gia hạn nộp thuế.
 1. Luật Kiểm toán nhà nước được sửa đổi năm 2019:

 • Bổ sung khái niệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.
 • Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước.
 • Bổ sung quy định về việc kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 • Đơn vị kiểm toán được quyền khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước theo Luật Tố tụng hành chính 2015.
 1. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018:

 • Quy định rõ phạm vi thông tin bí mật nhà nước (BMNN) thuộc từng lĩnh vực cụ thể.
 • Quy định thời hạn bảo vệ BMNN là khoảng thời gian được tính từ ngày xác định độ mật của BMNN đến hết thời hạn sau đây:

+ 30 năm đối với BMNN độ Tuyệt mật;

+ 20 năm đối với BMNN độ Tối mật;

+ 10 năm đối với BMNN độ Mật.

 • Các trường hợp BMNN được giải mật toàn bộ hoặc một phần gồm có:

+ Hết thời hạn bảo vệ BMNN và thời gian gia hạn.

+ Đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; phát triển kinh tế – xã hội; hội nhập, hợp tác quốc tế.

+ Không còn thuộc danh mục BMNN.

 1. Luật Dân quân tự vệ 2019:

 • Thành phần của dân quân tự vệ:

+ Không còn phân chia thành: dân quân tự vệ nòng cốt và dân quân tự vệ rộng rãi.

+ Bổ sung thêm dân quân tự vệ thường trực và dân quân tự vệ biển.

 • Thêm nhiều trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.
 1. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019:

 • Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ được áp dụng đối với:

+ Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020.

+ Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật viên chức 2010.

+ Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

 • Bổ sung thêm 02 đối tượng được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển:

+ Người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.

+ Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

 • Hình thức kỷ luật hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
 1. Luật Giáo dục 2019:

 • Quy định mới về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên (GV):

+ Mầm non: có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

+ Tiểu học, THCS, THPT: có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GV trở lên…

 • Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Phải hoàn trả lại nếu sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp:

+ Không công tác trong ngành giáo dục.

+ Công tác không đủ thời gian quy định.

 1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019:

 • Thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ 4 trường hợp sau:

+ Là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định.

+ Có quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh.

+ Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động (GPLĐ) hoặc xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ theo quy định.

+ Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có GPLĐ hoặc xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ theo quy định.

 • Sửa đổi, bổ sung thêm các ký hiệu thị thực.
 • Luật hóa quy định về thị thực điện tử.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019:

 • Không còn khái niệm họp bất thường trong hoạt động của Chính phủ, HĐND và UBND. Chỉ có họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.
 • Bổ sung thêm 1 tiêu chuẩn của đại biểu HĐND: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
 • Số lượng Phó chủ tịch UBND xã loại II sẽ có không quá 2 người.
 • Tổng số đại biểu HĐND TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh được bầu là 95 đại biểu.

Ngoài ra, Luật mới còn điều chỉnh giảm số lượng đại biểu HĐND và thay đổi số lượng thành viên thường trực HĐND tỉnh, huyện, xã.

 1. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019:

 • Quy định 4 trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên bao gồm:

+ Khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ.

+ Khi thi hành lệnh thiết quân luật.

+ Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp.

+ Để phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

 • Quy định về tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên:

+ Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội; được tổ chức thành các đơn vị.

+ Đơn vị dự bị động viên phải duy trì quân số quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị,….

 1. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019:

 • Nhiều loại hộ chiếu sẽ được gắn chíp điện tử. Được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.
 • Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc không gắn chíp điện tử.
 • Các loại hộ chiếu được gắn chíp điện tử:

+ Hộ chiếu ngoại giao;

+ Hộ chiếu công vụ;

+ Hộ chiếu phổ thông.

 1. Luật Thư viện 2019:

 • Luật Thư viện 2019 đã mở rộng đối tượng được thành lập thư viện:

+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam;

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài;

+ Cộng đồng dân cư.

 • Các đối tượng trên được thành lập thư viện nếu đáp ứng đủ các điều kiện về:

+ Mục tiêu, đối tượng phục vụ xác định;

+ Tài nguyên thông tin phù hợp;

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm phục vụ hoạt động thư viện;

+ Người làm công tác thư viện có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với hoạt động thư viện.

+ Người đại diện theo pháp luật của thư viện có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

 1. Luật Kiến trúc 2019:

Quy định về điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

 • Có trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc.
 • Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 3 năm:

+ Tại tổ chức hành nghề kiến trúc;

+ Hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân.

 • Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.