Các yếu tố cấu thành tội xúi giục hoặc giúp đỡ người khác tự sát là gì? Hình phạt đối với tội này được quy định như thế nào?

1. Căn cứ pháp lý:

Tội xúi giục hoặc giúp đỡ người khác tự sát được quy định tại Điều 131 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Cụ thế như sau:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.

2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”

2. Các yếu tố cấu thành tội phạm:

a) Mặt khách quan:

  • Về hành vi: có một trong các dấu hiệu sau:

+ Xúi giục người khác tự sát: có hành vi kích động, dụ dỗ, khuyến khích người khác tự sát.

+ Giúp người khác tự sát: có hành vi tạo ra những điều kiện vật chất hoặc tinh thần để người khác tự sát.

+ Tội phạm hoàn thành khi người bị xúi giục hoặc giúp đỡ có hành vi tự sát.

  • Về hậu quả:

+ Hậu quả tự sát của nạn nhân là điều kiện bắt buộc, không kể hậu quả chết người có xảy ra hay không.

+ Cả hai trường hợp xúi giục và giúp người khác tự sát, chỉ cần nạn nhân có hành vi tự sát là tội phạm đã hoàn thành.

b) Mặt khách quan:

  • Người thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Lỗi cố ý ở đây được xác định cả 2 lỗi cố ý là: Cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp.
  • Mục đích là để nạn nhân thực hiện hành vi tự tước đoạt mạng sống của mình.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

c) Khách thể:

Các hành vi phạm tội nêu trên đã xâm phạm đến tính mạng của người khác.

d) Chủ thể:

Chủ thể là người có năng lực trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại Điều BLHS thì chủ thể của tội này sẽ là người từ đủ 16 tuổi trở lên,có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

3. Khung hình phạt:

  • Khung hình phạt cơ bản: bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (Khoản 1 Điều 131 BLHS).
  • Khung hình phạt tăng nặng: bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm (Khoản 2 Điều 131 BLHS).

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, mời quý bạn đọc cùng tham khảo các bài viết trên website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.