Em chào Luật sư ạ!

Kính thưa Luật sư em có một tình huống mong Luật sư giải đáp

Em chân thành cảm ơn!

Ngày 14/1/1997 ông Hà Ngọc Thủy làm đơn đăng ký xin cấp quyền sử dụng đất, thửa đất số 313,với diện tích 2300m2 (đất được giao theo đúng quy định pháp luật tại thời điểm hiện tại, ngày 23/7/1997 UBND xã A xác nhận đơn đăng ký cùng ý kiến  của hội đồng xét duyệt cấp QSDĐ, được niêm yết công khai toàn xã ( đủ điều kiện cấp) ngày 8/12/1998 UBND huyện X ban hành QĐ số: 618/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận số 458, thửa đất 313 có thời hạn sử dụng lâu dài, trong đó có 300m2 đất ở, 2000m2 đất vườn đứng tên ông Thủy. Ngày 8/3/2009 ông Thủy và  bà Hồng có đơn Ly hôn, năm 2012 tòa án sơ thẩm xác định diện tích 2300m2 đất là tài sản chung của Vợ chồng ( Ông Thủy và bà Hồng kết hôn năm 1994)

Ông Thủy có một người chị ruột là bà Chức, bố là cụ Tấn mất năm 1969,và mẹ cụ Huyền mất năm 2000 không để lại di chúc. đất có nguồn  gốc là của cụ Tấn và cụ Huyền.

Hotline Tư Vấn 24/7: 0886389789

Trả lời:

Chào bạn! đối với tình huống của bạn chúng tôi đưa ra một số ý kiến góp ý như sau:

Đối với tình huống trên ta sẽ có 2 phương hướng giải quyết:

thứ nhất: khởi kiện Dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất cụ thể trong tình huống trên là ông Thủy, bà Hồng với chị gái là bà Chức.

trong tình huống trên cụ Tấn và cụ Huyền chết không để lại di chúc vậy ta căn cứ vào: khoản 1 điều 676 BLDS, 2005

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;…”

do đó ông Thủy và bà Chức  là những người thừa kế theo pháp luật, và việc ông Thủy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 8/12/1998 là có sai xót trong trình tự và thủ tục.

Như vậy bạn có thể gửi đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân huyện X để yêu cầu xác định lại quyền sở hữu đối với mảnh đất 2300m2.

thứ hai: khởi kiện yêu cầu Uỷ ban nhân dân hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong tình huống trên huyện X ban hành QĐ số: 618/QĐ-UBND là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Chức vì bà Chức là người được hưởng một phần di sản thừa kế của cụ Tân và cụ Huyền để lại. Vậy bà Chức có quyền gửi đơn khởi kiện UBND huyện X, yêu cầu Tòa án nhân dân đề nghị UBND  hủy quyết định số: 618/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận số 458, thửa đất 313 có thời hạn sử dụng lâu dài, trong đó có 300m2 đất ở, 2000m2 đất vườn đứng tên ông Thủy.

Căn cứ: Luật Đất Đai năm 1993, Thông tư 346/1998/TT-TCĐC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT để xác định được việc cấp GCNQSĐ cho ông Thủy có đúng trình tự thủ tục không ?

Cụ thể: Mục II.2 của thông tư quy định về hồ sơ đăng ký đất đai.