Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 này, nhiều doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh. Vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh được thực hiện như thế nào?

 1. Quy định của pháp luật về tạm ngừng kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh. Vậy “Tạm ngừng kinh doanh” là gì?

Tạm ngừng kinh doanh được hiểu một cách đơn giản là chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Khi hết thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp sẽ quay trở lại hoạt động như bình thường.

Các trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là:

 • Theo quyết định của doanh nghiệp.
 • Theo yêu cầu của cơ quan Đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành nghê có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014, để thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì:

Doanh nghiệp phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

 1. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

a) Hồ sơ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

+ Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần;

+ Các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

b) Trình tự thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến đến Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

 • Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
 • Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và cập nhật tình trạng hồ sơ trên cơ sở dữ liệu trực tuyến.

Bước 3: Trả kết quả

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ giấy tới Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả.
 • Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Thời hạn cấp Giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh: 03 ngày làm việc (khoản 4 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

c) Lưu ý:

+ Doanh nghiệp được quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng không được tạm ngừng quá 01 năm.

+ Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

+ Tuy nhiên, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Trên đây là bài viết về “Thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp”.

Để biết thêm thông tin pháp luật vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng.