Một trong những cách tổ chức lại doanh nghiệp là tách doanh nghiệp. Sau đây là một số điều cần biết khi tiến hành thủ tục tách doanh nghiệp.

 1. Thế nào là tách doanh nghiệp?

Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp.

Theo đó, một doanh nghiệp (doanh nghiệp bị tách):

 • Có thể sử dụng một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ hiện có để tách thành một hay nhiều doanh nghiệp mới (doanh nghiệp được tách);
 • Không chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị tách.
 1. Loại hình doanh nghiệp có thể tách doanh nghiệp:

Tuy nhiên, không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được phép thực hiện hoạt động tách doanh nghiệp.

Việc tách doanh nghiệp phụ thuộc vào tính chất chịu trách nhiệm với tài sản của doanh nghiệp là khác nhau.

Theo Khoản 1 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

Chỉ có công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn được thực hiện hoạt động này.

Các loại hình doanh nghiệp khác như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không thể tách doanh nghiệp.

Bởi lẽ:

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân:

+ Chủ sở hữu doanh nghiệp tự làm chủ và tự chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình.

+ Tài sản của doanh nghiệp tư nhân và tài sản của chủ sở hữu không tách bạch.

 • Đối với công ty hợp danh:

+ Các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn đối với tài sản công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.

+ Nếu tách công ty, giới hạn về trách nhiệm của thành viên hợp danh sẽ bị thay đổi bản chất, không còn là đặc trưng của công ty hợp danh.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Các hình thức tách doanh nghiệp:

Khoản 2 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Các hình thức tách doanh nghiệp được phép thực hiện bao gồm:

 • Chuyển một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cho các doanh nghiệp mới theo tỷ lệ sở hữu trong doanh nghiệp bị tách.
 • Chuyển toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông sang cho các doanh nghiệp mới.
 • Kết hợp cả hai trường hợp nêu trên.
 1. Nghĩa vụ của doanh nghiệp tách doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện việc tách doanh nghiệp thì cần thiết phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

 • Gửi Nghị quyết tách doanh nghiệp cho chủ nợ và người lao động về việc tách doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách phải cùng nhau liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ thanh toán. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Sau khi tách, doanh nghiệp bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
 • Doanh nghiệp được tách thành lập theo loại hình doanh nghiệp nào thì thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp theo loại hình đó.
 1. Vấn đề về thuế khi tách doanh nghiệp

 • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Thông tư 156/2013/TT-BTC:
 • Trước khi tách doanh nghiệp, doanh nghiệp bị tách phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của mình.
 • Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị tách nộp thuế giá trị gia tăng.

Lưu ý:

Nếu nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì sẽ được hoàn thuế nếu có số thuế nộp thừa hoặc số thuế chưa được khấu trừ hết. Điều này được quy định cụ thể tại Khoản 3.5 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng, chính xác.

Trân trọng.