Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi tham gia lao động thì người sử dụng lao động sẽ tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho người lao động, trong đó người sử dụng lao động sẽ trích từ tiền lương của người lao động để đóng bảo hiểm. Theo quy định hiện hành thì mức đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng người lao động đóng 1% mức lương kê khai đóng bảo hiểm. Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền mà người lao động được hưởng trong thời gian sau khi chấm dứt hợp đồng lao động mà vẫn chưa có việc làm mới. Có phải cứ nghỉ việc là được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Điều kiện nào để người lao động được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp?

Không phải người lao động khi nghỉ việc cũng được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp mà khi thuộc các trường hợp được hưởng chế độ thất nghiệp theo luật định.

Trong quy định của tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013 về điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thứ nhất, Chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của Bộ luật lao động năm 2012. Với những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không được hưởng trợ cấp:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Thứ hai, thời gian tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi nghỉ:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

Thứ ba, Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.

Thời tư, Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Với một số trường hợp thì người lao động không được hưởng hỗ trợ trợ cấp thất nghiệp:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Mức được hưởng và thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

– Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

– Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Như vậy, người lao động khi nghỉ việc theo đúng quy định của doanh nghiệp và pháp luật đồng thời chưa tìm được việc làm sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện mà luật quy định.

Trên Website luatdongduong.com.vn luôn cập nhật những thông tin pháp luật nổi bật và hữu ích cho các độc giả! Quý độc giả liên hệ hotline tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hà