Các trường hợp phải đăng ký hoạt động cơ sở in là gì? Trình tự, thủ tục được thực hiện như thế nào?

Để giải đáp câu hỏi trên, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

 1. Các trường hợp phải đăng ký hoạt động in:

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP:

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm in dưới đây thì phải đăng ký hoạt động in. Cụ thể bao gồm:

 • Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
 • Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);
 • Bao bì, nhãn hàng hóa;
 • Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;
 • Các sản phẩm in khác.
 1. Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in:

Cơ sở in tiến hành đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định 25/2018/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơ:

Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở in phải gửi 02 tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định sau đây:

 • Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ:

+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

+ Dịch vụ bưu chính, chuyển phát;

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Cơ sở in khác gửi hồ sơ:

+ Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

+ Dịch vụ bưu chính, chuyển phát;

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã được xác nhận đăng ký, cơ sở in phải gửi bổ sung 02 tờ khai đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu quy định.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký của cơ sở in, cơ quan quản lý về hoạt động in có trách nhiệm:

 • Xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in;
 • Trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Lưu ý:

Tờ khai đăng ký hoạt động hoặc tờ khai thay đổi thông tin của cơ sở in bị từ chối xác nhận đăng ký nếu:

 • Không thể hiện đầy đủ thông tin theo mẫu quy định;
 • Thể hiện thông tin không trung thực.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề “Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in năm 2020”.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.