Tình trạng mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay vẫn xuất hiện. Vậy, thủ tục cấp Sổ đỏ khi mua bán bằng giấy tờ viết tay mà không phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Người dân có thể tự thực hiện theo hướng dẫn chi tiết sau đây:

 1. Các trường hợp được cấp Sổ đỏ khi mua bán bằng giấy tờ viết tay mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì:

Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận khi mua bán bằng giấy tờ viết tay mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (không phải sang tên), gồm:

 • Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008.
 • Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 Và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 1. Thủ tục cấp Sổ đỏ khi mua bán bằng giấy tờ viết tay mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Chuẩn bị hồ sơ:

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ như sau:

 • Đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ;
 • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (nếu có);
 • Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất;
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Trình tự thực hiện:

Căn cứ Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Căn cứ Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

 • Nộp tại UBND cấp xã nơi có đất.
 • Không nộp tại UBND cấp xã:

+ Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

+ Nếu câó huyện chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý
 • Nếu nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, phải thông báo và hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đồng thời, phải trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 3. Trả kết quả
 • Cơ quan đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu hoặc gửi UBND cấp xã để trao trong trường hợp nộp hồ sơ tại xã.

Thời hạn giải quyết:

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được quy định như sau:

 • Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
 • Không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn,…
 1. Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP;
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Trên đây là hướng dẫn “Thủ tục cấp Sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay mà không phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Để biết thêm thông tin pháp luật vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ chính xác nhất.