Thời hạn đương sự nhận bản án của Tòa án

Sau khi Tòa án đưa vụ án dân sự đã được thụ lý theo quy định ra xét xử thì sẽ đưa ra quyết định giải quyết vụ án là bản án dân sự. Bản án của Tòa án sẽ được Tòa án giao cho các đương sự khi nào? Việc giao chậm có ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân hay không?

Khi các đương sự được cơ Tòa án đưa vụ án ra giải quyết theo đúng quy định thì Tòa án sẽ đưa ra Bản án của vụ án đã được giải quyết.

Sau khi Tuyên án xong thì Tòa án sẽ gửi lại bản án cho các đương sự và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Thời hạn mà các đương sự và cơ quan nhà nước có thẩm quyền được nhận Bản án giải quyết vụ án dân sự phát sinh. Thời hạn nhận các văn bản của Tòa án theo quy định tại Điều 269 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015: Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án:

  1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án.
  2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.
  3. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện phải được niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án và công bố công khai trên một trong các báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp.

Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được Tòa án cấp sơ thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước.

Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của Luật hộ tịch.

Thời hạn niêm yết, công bố, gửi bản án, thông báo quy định tại khoản này là 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

  1. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có), trừ bản án, quyết định của Tòa án có chứa thông tin quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.

Theo quy định trên thì các đương sự trong vụ án có quyền xin trích lục. nhận bản án bản án của Tòa án đã tuyên.

Cụ thể:

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc thì các đương sự có quyền xin Tòa án trích lục bản án đã giải quyết kể từ ngày tuyên án.

– Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc thì các đương sự sẽ nhận được bản án do Tòa án giao hoặc gửi theo đúng quy định.

– Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật:

+ Bản án sơ thẩm đối với bản án giải quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện thì sẽ được công bố công khai qua hình thức niêm yết tại trụ sở Tòa án và đăng trên báo ba số liên tiếp theo quy định của bộ luật này.

+ Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được Tòa án cấp sơ thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước.

+ Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của Luật hộ tịch.

Hotline Tư Vấn 24/7: 10.99066.993

Ngoài ra, Tòa án nhân dân sơ thẩm giải quyết vụ án còn phải đăng bản án lên Cổng thông tin điện tử của Tòa án sẽ để các cá nhân, tổ chức được biết về kết quả giải quyết vụ án của Tòa án.

Như vậy, Tòa án nhân dân có trách nhiệm giao, gửi cho các đương sự bản án đã tuyên trong thời hạn quy định để đảm bảo các quyền lợi của đương sự nếu muốn làm các thủ tục có liên quan sau khi tuyên án và không đồng thuận với cách giải quyết của Tòa án như làm thủ tục kháng cáo bản án. Theo đó, Tòa án phải có trách nhiệm giao bản án đúng thời hạn để tránh trường hợp xâm phạm quyền lợi của công dân.

Trên Website luatdongduong.com.vn luôn cập nhật những thông tin pháp luật nổi bật và hữu ích cho các độc giả! Quý độc giả liên hệ hotline tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hà