Theo quy định, thời hiệu khởi kiện thừa kế đối với động sản là 10 năm và bất động sản là 30 năm. Vậy thời gian nào không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế hiện nay?

 1. Thời hiệu khởi kiện thừa kế hiện nay:

Theo quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu thừa kế như sau:

 • Thời hiệu yêu cầu chia di sản:

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là:

+ 30 năm đối với bất động sản;

+ 10 năm đối với động sản.

Lưu ý:

+ Thời hiệu này được tính kể từ thời điểm mở thừa kế;

+ Hết thời hạn này di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

 • Thời hiệu yêu cầu xác nhận hoặc bác bỏ quyền thừa kế là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
 • Thời hiệu yêu cầu liên quan đến di sản thừa kế:

Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Theo đó, các chủ nợ, người bị thiệt hại có quyền khởi kiện trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Mục đích là để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Thời gian nào không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế?

Theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện:

 • Có sự kiện bất khả kháng:

Để được coi là sự kiện bất khả kháng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Là sự kiện xảy ra một cách khách quan;

+ Không thể lường trước được;

+ Không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

 • Có trở ngại khách quan:

Để được coi là có trở ngại khách quan phải đáp ứng đủ các điều kiện:

+ Trở ngại phải là khách quan đối với chủ thể bị tác động bởi trở ngại đó;

+ Không thể biết được quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự.

 • Chưa có người đại diện nếu người có quyền là:

+ Người chưa thành niên;

+ Người mất năng lực hành vi dân sự;

+ Người khó khăn trong nhận thức, không làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

 • Nhóm đối tượng trên chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây:

+ Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân;

+ Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được.

 1. Kết luận:

Như vậy, có nhiều khoảng thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện về thừa kế được quy định cụ thể tại Bộ luật Dân sự 2015.

Việc xác định khoảng thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện sẽ dẫn đến thời hạn từ thời điểm mở thừa kế đến thời điểm hết thời hạn khởi kiện có thể:

 • Dài hơn 10 năm đối với di sản là động sản;
 • Dài hơn 30 năm đối với di sản là bất động sản.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.