Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về  thời gian cấp lại sổ bảo hiểm. Tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp. Tôi đóng bảo hiểm được 15 năm, nghỉ việc được gần 1 năm. Gần đây, tôi có đi xin việc làm mới và công ty yêu cầu tôi nộp sổ BHXH. Tôi đã tìm lại nhưng không thấy. Tôi muốn làm lại sổ BHXH thì phải làm thế nào? Thời gian cấp lại sổ bảo hiểm là bao lâu?

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung tư vấn:

1. Về các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ- BHXH:

“Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH

2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

2.2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.

2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng”.

Như vậy theo quy định trên trường hợp người lao động làm mất sổ bảo hiểm xã hội thì có thể làm thủ tục để được cấp lại sổ.

2. Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

3. Về thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Như vậy,

Thời hạn cấp lại sổ bảo hiểm do mất là không quá 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ từ chồng bạn. Tuy nhiên, nếu cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày.