Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và tránh sự thất thoát quỹ bảo hiển xã hội, pháp luật đã quy định về việc truy thu bảo hiểm xã hội.

Theo điểm 2.4 khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

Truy thu bảo hiểm xã hội được hiểu là việc cơ quan BHXH thu khoản tiền phải đóng:

 • BHXH;
 • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (gọi chung là tiền đóng bảo hiểm).

Cơ quan BHXH thu của trường hợp:

 • Trốn đóng;
 • Đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia,
 • Đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định;
 • Chiếm dụng tiền đóng, hưởng.

Các trường hợp truy thu tiền bảo hiểm được quy định tại Điều 38 Quyết định này như sau:

 1. Truy thu doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm:

Doanh nghiệp có hành vi trốn đóng như:

 • Trốn đóng;
 • Đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia,
 • Đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm (gọi chung là trốn đóng).

Số tiền truy thu = Số tiền phải đóng theo quy định + Tiền lãi

Trong đó: Tiền lãi được tính trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng:

 • Toàn bộ thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016, tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016;
 • Đối với thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi, tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng với từng năm tại thời điểm phát hiện trốn đóng.
 1. Truy thu người lao động do có thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động chưa đóng:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Trường hợp sau 06 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động về nước mới thực hiện truy đóng BHXH thì:

Số tiền truy thu = Số tiền BHXH phải đóng theo quy định + Tiền lãi

Trong đó, tiền lãi cũng được tính trên số tiền phải đóng.

 1. Truy thu doanh nghiệp do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng bảo hiểm cho người lao động:

Trường hợp sau 06 tháng kể từ ngày người có thẩm ký quyết định hoặc hợp đồng lao động (phụ lục hợp đồng lao động):

 • Nâng bậc lương, nâng ngạch lương;
 • Điều chỉnh tăng tiền lương;
 • Phụ cấp tháng đóng bảo hiểm cho người lao.

Nếu thực hiện các hoạt động trên mới truy thu tiền BHXH thì:

Số tiền truy thu = Số tiền phải đóng theo quy định + Tiền lãi

Trong đó, tiền lãi cũng được tính trên số tiền phải đóng.

 1. Các trường hợp khác theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý:

Tiền lương làm căn cứ truy thu, tỷ lệ truy thu:

Cũng theo Điều luật này, cụ thể khoản 3 quy định:

 • Tiền lương làm căn cứ truy thu là:

+ Tiền lương tháng đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tương ứng thời gian truy thu.

+ Tiền lương này được ghi trong sổ BHXH của người lao động.

 • Tỷ lệ truy thu được tính bằng tỷ lệ (%) tiền lương tháng làm căn cứ đóng các loại bảo hiểm trên từng thời kỳ do Nhà nước quy định.
 • Việc tham gia các loại bảo hiểm trên là nghĩa vụ của cả người lao động và doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi tham gia quan hệ lao động, bất cứ ai cũng cần lưu ý khi thực hiện nghĩa vụ này.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, kịp thời.

Trân trọng.