Câu hỏi:

Chào Luật sư. Xin hỏi Luật sư, điều kiện thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán là gì? Hồ sơ đề nghị thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán gồm các loại giấy tờ nào?

Cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến I&J. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi đưa ra quan điểm pháp lý như sau:

 1. Điều kiện thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán:

Việc thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tại thời điểm thành lập phòng giao dịch, công ty chứng khoán không bị:

+ Đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt;

+ Đình chỉ hoạt động;

 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng sáu (06) tháng tính đến thời điểm nghị thành lập phòng giao dịch;
 • Có trụ sở và trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động hỗ trợ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
 • Đảm bảo đủ người hành nghề chứng khoán làm việc tại trụ sở chính, chi nhánh và phòng giao dịch hiện có;
 • Có tối thiểu 2 người hành nghề chứng khoán làm việc tại phòng giao dịch dự kiến thành lập.
 1. Hồ sơ đề nghị thành lập phòng giao dịch:

Theo Khoản 2 Điều 21 Thông tư 210/2012/TT-BTC, hồ sơ đề nghị thành lập phòng giao dịch bao gồm:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Giấy đề nghị thành lập phòng giao dịch;
 • Quy trình nghiệp vụ thực hiện tại phòng giao dịch;
 • Bản thuyết minh cơ sở vật chất của phòng giao dịch kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng trụ sở phòng giao dịch;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán về việc thành lập phòng giao dịch;
 • Danh sách người hành nghề chứng khoán của toàn công ty;
 • Danh sách người hành nghề chứng khoán làm việc tại phòng giao dịch kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

+ Hợp đồng lao động được ký giữa công ty chứng khoán và người hành nghề làm việc tại phòng giao dịch công ty chứng khoán.

 1. Thời hạn chấp thuận thành lập phòng giao dịch:

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và kết quả kiểm tra cơ sở vật chất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch.
 • Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.