Câu hỏi: Thẩm quyền thu hồi đất thuộc về cơ quan nào theo quy định của pháp luật hiện hành? 

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013

1.Thu hồi đất là gì?

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Khái niệm này được ghi nhận tại khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

2.Thẩm quyền thu hồi đất

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất là UBND ở hai cấp: cấp tỉnh và cấp huyện.

* UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau:

– Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

– Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

* UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau:

– Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

– Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Trường hợp đất bị thu hồi thuộc thẩm quyền của cả hai cấp chính quyền tỉnh và huyện thì UBND tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho UBND huyện.

Trên đây là nội dung về “Thẩm quyền thu hồi đất thuộc cơ quan nào theo quy định pháp luật?”. Để biết thêm kiến thức pháp luật xin vui lòng hãy truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp thông qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.