Về nguyên tắc, di sản thừa kế sẽ được chia tại thời điểm người để lại di sản chết. Tuy nhiên, nếu di sản đã được chia thì có được yêu cầu chia lại không?

 1. Thời hạn chia thừa kế

Theo Điều 149 Bộ luật Dân sự năm 2015:

Nếu hết thời hạn (thời hiệu) chia thừa kế sẽ phát sinh hậu quả pháp lý với chủ thể theo điều kiện quy định.

Do đó, có thể hiểu:

Thời hiệu là thời hạn được xác định bằng năm mà một người được hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự.

Hết thời hạn này sẽ không còn được giải quyết.

Đối với thừa kế, thời hiệu được quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự và thuộc trường hợp yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Theo đó, khoảng thời hạn này được quy định cụ thể như sau:

 • Với yêu cầu chia di sản là bất động sản: Thời hiệu là 30 năm;
 • Với động sản: Thời hiệu là 10 năm.

Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Khi thời hạn đó kết thúc thì sẽ mất quyền yêu cầu.

Đồng thời, kể từ thời điểm mở thừa kế thì:

 • Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm;
 • Thời hiệu để thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại là 03 năm.

Như vậy, thời hiệu chia thừa kế có sự khác nhau. Đối với tài sản là bất động sản thì thời hiệu là 30 năm nhưng nếu tài sản là động sản thì thời hiệu chỉ có 10 năm.

 1. Trường hợp chia thừa kế lại

Trong thực tế có trường hợp sau khi đã chia thừa kế nhưng có người thừa kế mới, tìm được di chúc, có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế …

Với những trường hợp như vậy Bộ luật Dân sự 2015 quy định cụ thể như sau:

 • Đối với trường hợp có người thừa kế mới:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Khoản 1 Điều 662 có quy định:

Không thực hiện phân chia lại di sản bằng hiện vật mà những người đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng.

 • Đối với trường hợp có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 662 thì:

Người bị bác bỏ quyền thừa kế phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng.

 • Đối với trường hợp tìm thấy di chúc:

Điều 642 quy định như sau:

Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu thì phải chia lại theo di chúc.

Như vậy, trong những trường hợp phát sinh ngoài ý muốn sau khi chia di sản, chỉ có trường hợp tìm thấy di chúc có thể chia thừa kế lại.

Việc thực hiện chia thừa kế lại cũng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thứ nhất, phải còn thời hiệu chia thừa kế;
 • Thứ hai, người được hưởng thừa kế theo di chúc có yêu cầu.

Căn cứ pháp lý: Bộ luật Dân sự 2015.

Trên đây là bài viết về Thừa kế.

Để biết thêm thông tin pháp luật vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993