Khái niện và cách phân loại của tài sản cố định được quy định như thế nào trong pháp luật hiện hành? Để giải đáp những thắc mắc trên, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

 1. Khái niệm về tài sản cố định:

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành thì không có khái niệm chung về tài sản cố định.

Tuy nhiên,  tài sản cố định được xác định là tài sản phải có thời gian sử dụng trên 01 năm và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên…

Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định cách hiểu cụ thể về từng loại tài sản cố định như sau:

 • Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động:

+ Chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình;

+ Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc,…

 • Tài sản cố định vô hình là những tài sản:

+ Không có hình thái vật chất;

+ Thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình;

+ Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Phân loại tài sản cố định:

Việc phân loại tài sản cố định dựa trên cơ sở tiêu chuẩn và cách nhận biết từng loại tài sản cố định. Cụ thể:

a) Tiêu chuẩn và cách nhận biết tài sản cố định hữu hình:

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC:

Tư liệu lao động là tài sản hữu hình. Khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây thì được coi là tài sản cố định:

 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
 • Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên;
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Lưu ý: Trong một số trường hợp cụ thể, được coi là tài sản cố định hữu hình khi:

 • Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ, nếu mỗi bộ phận đó cùng thỏa mãn 03 tiêu chuẩn trên.
 • Đối với súc vật làm việc và cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời 03 tiêu chuẩn trên.
 • Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây hoặc cây thoả mãn đồng thời 03 tiêu chuẩn trên.

b) Tiêu chuẩn và cách nhận biết tài sản cố định vô hình:

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC, để đáp ứng được tài sản cố định vô hình, cần đảm bảo được các tiêu chuẩn sau đây:

 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
 • Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên;
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Lưu ý:

Với những khoản chi phí mà không đồng thời thỏa mãn 03 điều kiện trên thì:

 • Được hạch toán trực tiếp phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Không được trích khấu hao.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời và chính xác.

Trân trọng.