“Rửa tiền là gì?” – một khái niệm mà không phải ai cũng có thể định nghĩa chính xác và đầy đủ.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, được quy định trong BLHS 2015. Nó bao gồm các hành vi sau đây:

1- Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; Việc che giấu này được thể hiện ở một số hành vi như:

  • Gửi tiền vào ngân hàng, mở tài khoản ngân hàng
  • Cầm cố, thế chấp tài sản
  • Phát hành chứng khoán
  • Chuyển tiền, đổi tiền
  • Đầu tư vốn hoặc tiền cho cá nhân, tập thể

2- Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; Có thể kể đến các hoạt động như thành lập công ty, xây dựng trường học, bệnh viện, mua tài sản dưới các hình thức khác nhau hoặc sử dụng dưới danh nghĩa tài trợ, từ thiện, viện trợ nhân đạo.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

3- Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

4- Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Người có các hành vi trên đây sẽ có thể phạm tội Rửa tiền với mức hình phạt thấp nhất là 01 đến 05 năm.

Truy cập website: luatdongduong.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 1900.966.993 để biết thêm các thông tin về pháp luật và được hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí