Hứa thưởng về bản chất là sự tuyên bố mang tính ý chí đơn phương từ một phía. Về hình thức, hứa thưởng có thể được thể hiện bằng văn bản, bằng lời nói hay thể hiện trong các phát ngôn, tuyên bố chính.

Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng (Khoản 1 Điều 570 BLDS 2015).

Như vậy, việc thưởng chỉ được thực hiện theo đúng lời hứa của bên hứa thưởng khi một người được xác định hoặc bất kỳ một người nào thực hiện công việc theo yêu cầu của người tuyên bố hứa thưởng.

Công việc được hứa thưởng

Công việc được hứa thưởng phải đáp ứng những yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 570 BLDS:

  • Phải cụ thể
  • Có thể thực hiện được
  • Không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội

Rút lại tuyên bố hứa thưởng

Pháp luật cho phép bên hứa thưởng có thể rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải tuân theo quy định tại Điều 571 BLDS 2015:

Thứ nhất, rút lại tuyên bố hứa thưởng thực hiện khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc. Khi không có quy định về thời hạn bắt đầu thực hiện công việc, thì rút tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện trước khi bên nhận thưởng bắt đầu thực hiện công việc.

                            Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Thứ hai, việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

Trả thưởng theo tuyên bố hứa thưởng

Việc trả thưởng theo quy định tại Điều 573 BLDS được thực hiện như sau:

  • Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.
  • Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.
  • Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.
  • Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.