Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định người lái xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải mang theo các giấy tờ bắt buộc, trong đó có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng giúp chủ xe cơ giới an tâm trước các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, hư hỏng hay mất cắp xe mà không mất nhiều chi phí.

Theo quy định của Thông tư số 22/2016/TT – BTC thì chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Như vậy, đây là nghĩa vụ bắt buộc, trong trường hợp không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự có thể bị xử phạt hành chính với hành vi không mang giấy tờ xe.

Về nguyên tắc, chủ xe cơ giới không được đồng thời tham gia hai hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trở lên cho cùng một xe cơ giới. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc này, chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Việc giao kết hợp đồng giữa chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm thể hiện thông qua giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của GCN bảo hiểm được ghi cụ thể trên GCN nhưng không được trước thời điểm chủ xe cơ giới thanh toán đủ phí bảo hiểm, trừ một số trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 6 Thông tư 22/2016/TT – BTC.

Về thời hạn bảo hiểm ghi trên GCN bảo hiểm là 1 năm. Tuy nhiên có những trường hợp, thời hạn này có thể dưới 1 năm: Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 01 năm; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của pháp luật,…

                             Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Mặt khác, hợp đồng bảo hiểm chỉ được hủy bỏ trong những trường hợp sau:

 • Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật.
 • Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.
 • Xe cơ giới bị mất được cơ quan công an xác nhận.
 • Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do tai nạn giao thông được cơ quan công an xác nhận.

Phạm vi và nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Phạm vi bồi thường bao gồm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra; bồi thường thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển do xe cơ giới gây ra.

Khi có tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị hại. Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì doanh nghiệp bồi thường trực tiếp cho người bị hại.

Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm khắc phục hậu quả tai nạn. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

Các trường hợp loại trừ bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường thiệt hại đối với 7 trường hợp quy định tại Điều 12 Thông tư số 22/2016:

 • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.
 • Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
 • Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe.
 • Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
 • Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
 • Chiến tranh, khủng bố, động đất.
 • Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào website luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Chuyên viên 

Nguyễn Thu Quỳnh