Câu hỏi:

Chào luật sư. Tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp như sau:

Điều kiện và thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, I&J cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

 1. Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 1. Điều kiện để được cấp sổ đỏ lần đầu

Căn cứ khoản 2 điều 101 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ theo quy định được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi:

 • Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004;
 • Không vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp;
 • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.
 1. Cách xác định đất sử dụng ổn định lâu dài

Theo Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì căn cứ để xác định việc sử dụng đất ổn định như sau:

Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm:

 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận);
 • Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Trình tự thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu

Căn cứ điều 70 nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

 • Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu;
 • Chứng minh thư nhân dân của bạn.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
 • Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch
 • Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ;
 • Xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong 15 ngày.
Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
 • Kiểm tra hồ sơ đăng ký;
 • Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào đơn đăng ký;
 • Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính;
 • Chuẩn bị hồ sơ để Phòng tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 3: Trả kết quả

 • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp;
 • Nếu nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp.

Để được tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900.966.993 để được tư vấn chi tiết.

Trân trọng.