Vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự được hiểu đơn giản là:

Hành vi không thực hiện đúng quy định về quản lý, lưu trữ, bảo mật thông tin, làm cho người khác biết được bí mật công tác quân sự.

  1. Cơ sở pháp lý:

Điều 406 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (BLHS) quy định cụ thể về tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự như sau:

“1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 338 và Điều 362 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong chiến đấu;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.”

  1. Các yếu tố cấu thành tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

a) Chủ thể:

  • Là những người có trách nhiệm biết được bí mật công tác quân sự hoặc quản lý tài liệu bí mật công tác quân sự.
  • Những chủ thể này được quy định tại Điều 392 BLHS.

b) Khách thể:

Đã vi phạm chế độ bảo quản, quản lý thông tin bí mật công tác quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong đó, bí mật công tác quân sự không thuộc bí mật Nhà nước.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

c) Mặt chủ quan:

Đây là lỗi vô ý của người phạm tội do cẩu thả hoặc vì quá tự tin làm cho người không có trách nhiệm biết được nội dung được xác định là bí mật công tác quân sự.

d) Mặt khách quan:

  • Về hành vi trách nhiệm trong quản lí, sử dụng tài liệu bí mật công tác:

+ Được coi là thiếu trách nhiệm khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bảo mật, làm cho người khác biết được bí mật công tác.

+ Người phạm tội có thể bằng lời nói, chữ viết cho người khác xem hoặc bằng cách khác để người không có trách nhiệm biết được bí mật công tác.

  • Về hành vi không thực hiện đúng trách nhiệm về quản lý, lưu trữ, bảo mật thông tin:

+ Được hiểu là làm cho người khác biết được bí mật công tác quân sự dưới dạng hành động hoặc không hành động.

+ Làm lộ bí mật công tác quân sự dưới dạng hành động là vô tình để lộ thông tin bí mật công tác quân sự trong quá trình sinh hoạt hàng ngày bằng lời nói hoặc cử chỉ…

+ Làm lộ bí mật công tác quân sự dưới dạng không hành động là không thực hiện đúng quy định về giữ gìn, bảo vệ bí mật công tác để người khác biết được mặc dù người phạm tội không mong muốn.

  1. Khung hình phạt:

  • Phạm tội theo quy định tại Khoản 1, Điều 406 BLHS thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
  • Phạm tội theo quy định tại Khoản 2, Điều 406 BLHS thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về “Quy định của pháp luật về tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự”.

Để biết thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website: luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ chính xác, nhanh chóng.

Trân trọng.