Trường hợp nào thì Sổ đỏ đã được cấp bị thu hổi? Thẩm quyền thu hồi là ai? Và thủ tục thu hồi Sổ đỏ được quy định như thế nào?

Để giải đáp những thắc mắc trên, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

 1. Trường hợp Sổ đỏ đã cấp bị thu hồi:

Căn cứ khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 và khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì:

Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) đã cấp trong các trường hợp sau:

 • Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.
 • Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật như cấp:

+ Cấp không đúng thẩm quyền;

+ Không đúng đối tượng sử dụng đất;

+ Không đúng diện tích đất;

+ Không đủ điều kiện được cấp;

+ Không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định.

Lưu ý: Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không thuộc các trường hợp trên thì chỉ được thu hồi theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành.

 1. Thẩm quyền thu hồi Sổ đỏ đã cấp:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 106, Điều105 Luật Đất đai năm 2013:

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Cụ thể:

 • UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho:

+ Tổ chức, cơ sở tôn giáo;

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

+ Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

 • UBND cấp huyện quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho:

+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

 1. Thủ tục thu hồi Sổ đỏ:

Căn cứ khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Tùy thuộc vào người phát hiện Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) đã cấp không đúng quy định mà có quy định thu hồi riêng đối với từng trường hợp, cụ thể:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Trường hợp 1: Cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định

Nếu cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét:

 • Nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Nếu xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

Trường hợp 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự phát hiện

Theo điểm b khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì:

 • Kiểm tra lại;
 • Đồng thời phải thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Trường hợp 3: Người sử dụng đất phát hiện

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì:

 • Gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm:

+ Kiểm tra;

+ Xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Theo điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, kiến nghị của người sử dụng đất phải thể hiện dưới dạng văn bản. Gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP;
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Trên đây là bài viết về “Quy định của pháp luật về thu hồi Sổ đỏ đã cấp”.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui long truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Trân trọng.