Trung tâm đào tạo nghề có được cấp chứng chỉ đến trình độ cao đẳng không? Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề như nào?

 1. Trung tâm đào tạo nghề có được cấp chứng chỉ đến trình độ cao đẳng không?

Theo quy định tại khoản a, khoản c Điều 38 Luật giáo dục nghề nghiệp 2015 về Văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp thì:

 • Trung tâm đào tạo nghề được phép đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp và được cấp chứng chỉ sơ cấp.
 • Các trường cao đẳng, đại học có đào tạo trình độ cao đẳng mới được đào tạo nghề

Như vậy, trung tâm đào tạo nghề được phép cấp chứng chỉ sơ cấp, không được cấp chứng chỉ đến trình độ cao đẳng cho học viên.

 1. Điều kiện thành lập trung tâm đào tạo nghề

Theo quy định tại Nghị định 143/2016 NĐ-CP thì  điều kiện thành lập trung tâm đào tạo nghề gồm có:

 • Việc thành lập và hoạt động của trung tâm đào tạo nghề phải phù hợp với mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.
 • Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1000m2 (Một nghìn mét vuông).
 • Vốn đầu tư thành lập được đầu tư bằng vốn góp hợp pháp (không bao gồm giá trị về đất đai) tối thiểu là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
 • Đáp ứng các điều kiện về:

+ Cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo;

+ Chương trình, giáo trình đạo tạo;

+ Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo quy định pháp luật.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 • Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở.
 • Thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu;

+  Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu và các giấy tờ chứng minh kèm theo.

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Trên đây là bài viết về “Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề”.

Để biết thêm thông tin pháp luật vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc gọi tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.