Hợp đồng ủy quyền được quy định như thế nào? Theo quy định pháp luật hiện nay, hợp đồng ủy quyền có phải công chứng không?

  1. Hợp đồng ủy quyền

Theo Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015, khái niệm hợp đồng ủy quyền được quy định như sau:

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó:

  • Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền;
  • Bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thời hạn ủy quyền cũng được Bộ luật Dân sự 2015 quy định cụ thể tại Điều 563:

  • Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.
  • Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Như vậy, khi thực hiện hợp đồng ủy quyền phải có thời hạn ủy quyền cụ thể. Trong trường hợp không rõ thời hạn đó thì hợp đồng ủy quyền chỉ có thời hạn 1 năm.

  1. Các trường hợp ủy quyền bắt buộc phải công chứng

Điều 55 Luật Công chứng 2014 có quy định về thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền mà không bắt buộc phải công chứng.

Tuy nhiên, có một số trường hợp bắt bược phảo công chứng được nêu cụ thể tại văn bản chuyên ngành như sau:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

  • Ủy quyền đăng ký hộ tịch:

Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký hộ tịch được ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực (theo Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP).

Lưu ý: Không được ủy quyền trong trường hợp đăng ký kết hôn; đăng ký lại việc kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con.

  • Ủy quyền của vợ chồng cho nhau về việc thỏa thuận mang thai hộ:

Việc ủy quyền này phải lập thành văn bản có công chứng.

Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý (khoản 2 Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Như vậy, hợp đồng ủy quyền không yêu cầu bắt buộc phải công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý trừ một số trường hợp đặc biệt.

Trên đây là bài viết “Quy định của pháp luật về hợp đồng ủy quyền”.

Để biết thêm thông tin pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, nhanh chóng.