Một trong những vấn đề được nhiều người sáng lập quan tâm là quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này.

 1. Thế nào là quyền tác giả?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009:

“Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.”

Như vậy, quyền tác giả được hiểu đơn giản là những quyền cụ thể mà pháp luật trao cho tác giả hay chủ sở hữu của một tác phẩm. Gồm có quyền:

 • Về việc đặt tên tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Sao chép, điều chỉnh hay truyền tải, phổ biến tác phẩm đến với công chúng bằng việc cho phép người khác tham gia vào quá trình khai thác tác phẩm.
 1. Các loại hình thức được bảo hộ quyền tác giả:

Theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ thì các tác phẩm được bảo hộ gồm:

 • Văn học, văn học dân gian, khoa học;
 • Sách giáo khoa, bài giảng;
 • Bài phát biểu, tác phẩm báo chí;
 • Âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật dân gian;
 • Điện ảnh nhiếp ảnh, kiến trúc, tạo hình, tác phẩn mỹ thuật ứng dụng, bản đồ họa, sơ đồ, bản vẽ công trình,…;
 • Tác phẩm phái sinh (nếu không gây phương hại đến (quyền tác giả) của tác phẩm gốc).

Lưu ý: Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả là (Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ):

 • Tin tức thời sự thuần túy đưa tin;
 • Văn bản quy phạm pháp luật;
 • Văn bản hành chính;
 • Các văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó;
 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.
 1. Nội dung về quyền tác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Thứ nhất, quyền nhân thân:

Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ có ghi nhận quyền nhân thân đối với tác phẩm như sau:

“1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.”

Thứ hai, quyền tài sản:

Bên cạnh quyền nhân thân thì quyền của tác giả đối với tác phẩm còn có quyền tài sản. Cụ thể Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
 1. Quyền tác giả được bảo hộ trong bao lâu?

Theo Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định như sau:

 • Bảo hộ vô thời hạn đối với các quyền sau:

+ Quyền đặt tên cho tác phẩm;

+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm;

+ Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

+ Bảo vệ sự vẹn toàn của tác phẩm.

 • Có giới hạn thời gian bảo hộ đối với quyền công bố tác phẩm hoặc cho người khác công bố tác phẩm và các nội dung của quyền tài sản. Cụ thể:

+ Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, khuyết danh thì thời hạn bảo hộ là 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

+ Với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm.

Lưu ý: Nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình.

+ Tác phẩm không thuộc loại hình trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết.

+ Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

+ Đối với tác phẩm khuyết danh, khi thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau năm tác giả chết.

Căn cứ pháp lý:

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Trên đây là bài viết về “Quy định của pháp luật về quyền tác giả”.

Để biết thêm thông tin pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ cụ thể và nhanh chóng.

Trân trọng.