Bức tử là hành vi phạm tội theo Bộ luật Hình sự. Cụ thể, tội này được quy định cụ thể tại Điều 130 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

1. Quy định của pháp luật về tội bức tử

“Điều 130. Tội bức tử

Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai”.

2. Phân tích các yếu tố cấu thành tội bức tử

  • Thứ nhất, về chủ thể:

Chủ thể là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, chủ thể này còn phải là người mà nạn nhân có mối quan hệ lệ thuộc nhất định. Đây có thể được coi là chủ thể đặc biệt.

  • Thứ hai là khách thể:

Tội phạm đã xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Hành vi của tội phạm đã gián tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác.

  • Thứ ba là mặt chủ quan:

Tội phạm thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý hoặc cố ý gián tiếp.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

  • Thứ tư là mặt khách quan:

Về hành vi phạm tội:

+ Có hành vi đối xử tàn ác đối với người bị lệ thuộc như:

Thường xuyên đánh đập, bắt nhịn ăn, bắt lao động mệt nhọc,…

Làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể chất nhưng chưa đến mức gây thương tích hoặc gây tổn hại đáng kể cho sức khoẻ của nạn nhân.

+ Có hành vi thường xuyên ức hiếp, ngược đãi người lệ thuộc mình như: xâm hại đến các quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Hành vi này thường được kéo dài và lặp đi, lặp lại nhiều lần.

+ Có hành vi làm nhục người bị lệ thuộc là hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nạn nhân như: chửi bới, nhạo báng, miệt thị…

Về hậu quả:

Các hành vi nêu trên dẫn đến hậu quả làm nạn nhân tự chấm dứt cuộc sống của mình.

3. Hình phạt

  • Khung hình phạt cơ bản: bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
  • Khung hình phạt tăng nặng: bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.

Trên đây là bài viết về “Quy định của pháp luật hình sự về tội bức tử”.

Để biết thiêm thông tin pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, chính xác.

Trân trọng.