Trong một số trường hợp, phiên tòa dân sự có thể được hoãn. Vậy, một phiên tòa dân sự sẽ được hoãn mấy lần?

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS), việc hoãn phiên tòa xét xử được thực hiện trước khi phiên tòa diễn ra.

Dưới đây là quy định chi tiết về các trường hợp phiên tòa được hoãn:

 1. Phiên tòa dân sự sơ thẩm:

Theo quy định tại Điều 233 BLTTDS, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa trong các trường hợp sau đây:

 • Phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án;
 • Phải thay đổi Kiểm sát viên;
 • Phải thay đổi người giám định, người phiên dịch;
 • Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất nhưng đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt;
 • Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vì sự kiện bất khả kháng nên vắng mặt;
 • Người làm chứng vắng mặt và sự vắng mặt của người này ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án;
 • Người giám định vắng mặt;
 • Người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế;
 • Có người đề nghị hoãn phiên tòa:

+ Khi người tham gia tố tụng vắng mặt mà không thuộc trường hợp được hoãn nêu trên;

+ Khi đó, Hội đồng xét xử có thể xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận.

+ Nếu không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do vì sao.

 1. Phiên tòa dân sự phúc thẩm:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Theo quy định tại Điều 296 BLTTDS, phiên tòa phúc thẩm sẽ được hoãn trong các trường hợp sau:

 • Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt trong trường hợp Viện kiểm sát có kháng nghị phúc thẩm;
 • Tòa án triệu tập lần thứ nhất mà vắng mặt đối với:

+ Người kháng cáo;

+ Người không kháng cáo nhưng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị;

+ Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ

 • Người kháng cáo vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.
 1. Phiên tòa có yếu tố nước ngoài:

Theo khoản 3 Điều 477 BLTTDS, các phiên tòa dân sự có yếu tố nước sẽ được hoãn trong các trường hợp sau:

– Đương sự ở nước ngoài đề nghị hoãn phiên tòa lần thứ nhất;

– Đương sự ở nước ngoài vắng mặt tại phiên tòa lần thứ nhất. Trừ trường hợp có đơn đề nghị xét xử vắng mặt;

– Trường hợp cuối là:

+ Tòa án không nhận được văn bản thông báo về kết quả tống đạt cũng như lời khai, tài liệu, chứng cứ của đương sự ở nước ngoài;

+ Đồng thời, đến ngày mở phiên tòa, đương sự ở nước ngoài không có mặt, không có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt họ.

Kết luận:

Như vậy, theo quy định nêu trên, tương ứng với mỗi trường hợp là một lần hoãn phiên tòa. Do đó:

 • Phiên tòa dân sự sơ thẩm có thể được hoãn 09 lần;
 • Phiên tòa dân sự phúc thẩm có thể hoãn 03 lần;
 • Phiên tòa dân sự có yếu tố nước ngoài có thể được hoãn 03 lần.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, kịp thời và chính xác.

Trân trọng.