Bộ luật Lao động năm 2019 bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2021. Bộ luật này có nhiều điểm thay đổi so với luật cũ. Trong đó nổi bật là các điểm về lương hưu.

 1. Thay đổi số năm đóng BHXH với lao động nam để tính mức lương hưu:

Theo điểm a khoản 2 Điều 56 và điểm a khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

 • Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng:

+ 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

+ Tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội.

 • Trong đó, nếu nghỉ hưu vào năm 2021, số năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nam được tính là 19 năm (tăng 01 năm so với năm 2020).
 • Lưu ý: Sự thay đổi này không tác động tới lao động nữ.
 1. Thay đổi về điều kiện hưởng lương:

Nếu như trước đây, người lao động trong điều kiện bình thường sẽ được nghỉ hưu vào năm 60 tuổi với nam và 55 tuổi với nữ.

Tuy nhiên, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo khoản 2 Điều 162 của Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, năm 2021, lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 03 tháng, lao động nữ được nghỉ khi đủ 55 tuổi 04 tháng.

Khi đủ tuổi như trên và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được nghỉ hưu và hưởng lương hưu.

Bộ luật lao động 2019

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm lao động:

Từ năm 2021, điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm lao động cũng được thay đổi. Điều này được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61 – dưới 81% và có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu. Tức là nam phải đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng, trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi.
 • Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu. Tức là nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng; trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật Lao động 2012;
 • Bộ luật Lao động 2019;
 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.