Trường hợp không thừa kế từ người đã chết được gọi là từ chối nhận di sản thừa kế. Vậy khi từ chối nhận di sản thừa kế cần lưu ý những gì?

  1. Quyền từ chối nhận di sản thừa kế:

Di sản thừa kế là tài sản mà người chết để lại bao gồm:

  • Tài sản riêng của người chết;
  • Phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật về quyền được hưởng di sản thừa kế.

Theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015:

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Theo đó, cá nhân có thể từ chối không nhận di sản mà người khác để lại.

Tuy nhiên, nếu vì trốn tránh không thực hiện nghĩa vụ tài sản như: nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ cấp dưỡng … thì không được phép từ chối.

  1. Văn bản từ chối di sản thừa kế có phải công chứng không?

Theo Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015:

Việc từ chối nhận di sản phải:

  • Được lập thành văn bản;
  • Gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

Điều 59 Luật Công chứng 2014 có quy định: Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản.

Như vậy, đối với văn bản từ chối nhận thừa kế, một cá nhân bắt buộc phải lập thành văn bản.

Văn bản từ chối này có thể công chứng hoặc chứng thực. Còn luật định thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

  1. Thời điểm được từ chối nhận di sản thừa kế:

Khoản 3 Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ: Một người chỉ được từ chối trước thời điểm phân chia di sản thừa kế.

Đây là điểm mới so với Bộ luật Dân sự 2005. Bởi lẽ, theo Bộ luật Dân sự 2005 thì được từ chối nhận di sản thừa kế trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế.

Như vậy, so với trước đây, thời gian để một người từ chối nhận thừa kế đã được mở rộng rất nhiều. Thời gian đó không còn hạn chế trong thời gian hạn hẹp 06 tháng nữa.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.