Đây là trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Sửa đổi Điều 21 của Nghị định số 112/2011/NĐ – CP ngày 5 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ, trong đó có những trường hợp đặc biệt tuyển dụng công chức cấp xã:

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định này và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đc bit sau:

a) Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

b) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.”

Trước đây, tại Nghị định 112/2011/NĐ – CP các đối tượng nêu trên chỉ được miễn thi tuyển vào công chức cấp xã, nhưng theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP này, các đối tượng không chỉ được miễn thi tuyển mà còn được miễn cả xét tuyển.

Ngoài ra, Nghị định 34 đề cập công chức cấp xã được bầu giữ chức vụ quy định là cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không trong thời hạn bị kỷ luật) thì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiếp nhận trở lại. Trường hợp không còn vị trí chức danh công chức cấp xã thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

                                 Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

Việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt nêu trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Nghị định 34/2019/NĐ – CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2019 và bãi bỏ Điều 9, khoản 3 Điều 19 Nghị định 92/2009/NĐ – CP; bãi bỏ Nghị định 29/2013/NĐ – CP.

Để cập nhật thêm kiến thức về pháp luật vui lòng truy cập vào trang luatdongduong.com.vn hoặc trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.966.993 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Chuyên viên 

Nguyễn Thu Quỳnh