Việc sai sót trong quá trình làm việc của người lao động vẫn có thể diễn ra. Vậy, khi gây thiệt hại cho doanh nghiệp, người lao động có bị sa thải không?

 1. Gây thiệt hại cho doanh nghiệp, người lao động bị sa thải không?

Sa thải là một trong những hình thức xử lý kỷ luật được luật lao động quy định áp dụng với người lao động vi phạm.

Đây cũng là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất được áp dụng đối với người lao động vi phạm.

Căn cứ theo quy định tại Điều 126 Bộ luật Lao động 2012 thì:

Người sửa dụng lao động có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải nếu người lao động có hành vi:

 • Gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
 • Đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.

Như vậy, nếu người lao động gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp thì có thể bị sa thải.

 1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động vi phạm:

Điều 32 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động vi phạm như sau:

 • Mức bồi thường tối đa 3 tháng lương thực tế:

+ Nếu sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng.

+ Việc thực hiện bồi thường bằng hình thức khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định.

 • Bồi thường một phần hoặc toàn bộ theo giá thị trường:

Người lao động khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ chịu mức bồi thường cụ thể:

+ Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên;

+ Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;

+ Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Mức bồi thường theo thỏa thuận:

Nếu người lao động gây thiệt hại mà có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

 • Trường hợp không phải đền bù là thiệt hại:

+ Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa, dịch bệnh, thảm họa;

+ Do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được.

Các trường hợp này không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

 1. Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật Lao động 2012;
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Để tìm hiểu thêm các quy định có liên quan, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.