Người giám hộ đương nhiên gồm những ai?

Cá nhân được quyền thực hiện các quyền cá nhân của mình nhưng để đảm bảo được các lợi ích của cá nhân không bị xâm phạm thì khi đạt ở độ tuổi nhất định và có đầy đủ khả năng nhận thức thì được tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ. Với những người chưa đủ tuổi theo luật định hoặc không năng lực chịu trách nhiệm dân sự thì mọi việc sẽ do người giám hộ quyết định. Trong trường hợp trên thì người giám hộ đương nhiên sẽ được thực hiện, người giám hộ đương nhiên là ai? Người giám hộ đương nhiên được thực hiện trong trường hợp nào?

Người giám hộ để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Người giám hộ đương nhiên là người có đủ điều kiện để chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp thực hiện mà người chưa thành niên hoặc người không có năng lực hành vi dân sự không tự thực hiện.

Những người được giám hộ đương nhiên gồm có:

  • Người chưa thành niên
  • Người mất năng lực hành vi dân sự

Các điều kiện của người giám hộ:

– Đối với cá nhân làm người giám hộ đương nhiên (Điều 49 Bộ luật dân sự năm 2015): Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ; Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác; Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

– Đối với tổ chức làm người giám hộ đương nhiên (Điều 50 Bộ luật dân sự năm 2015):  Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ; Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

Người giám hộ đương nhiên cho người chưa thành niên quy định tại Điều 52 Bộ luật dân sự năm 2015:

  1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.
  2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.
  3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

Những người giám hộ được thực hiện việc giám hộ theo thứ tự từ khoản 1 đến khoản 3 khi không có người quy định tại khoản 1 không đủ  điều kiện làm người giám hộ đương nhiên thì mới chuyển sang những người giám hộ khác.

Người giám hộ đương nhiên cho người mất năng lực hành vi dân sự quy định tại Điều 53 Bộ luật dân sự năm 2015:

Trường hợp không có người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này thì người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau:

  1. Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.
  2. Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ.
  3. Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

Như vậy, khi không có văn bản lựa chọn người giám hộ khi cần cho người mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ đương nhiên sẽ được theo thứ tự mà luật định, khi những người đầu không đủ điều kiện để giám hộ sẽ những người có liên quan thực hiện giám hộ đương nhiên cho họ.

Khi được xác nhận là người giám hộ cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự tại cơ quan có thẩm quyền thì phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa người giám hộ và người được giám hộ theo quy  định. Hai bên của quan hệ giám hộ phải tuân theo đúng quy định về quyền và nghĩa vụ nếu trong quá trình thực hiện vi phạm thì sẽ chịu trách nhiệm dân sự và chấm dứt giám hộ đương nhiên của người đó.

Trên Website luatdongduong.com.vn luôn cập nhật những thông tin pháp luật nổi bật và hữu ích cho các độc giả! Quý độc giả liên hệ hotline tư vấn 1900.966.993 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Hà