Người bị tuyên bố đã chết đã chết trở về liệu quan hệ hôn nhân trước đó có được khôi phục hay không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Tài sản và các quyền có được khôi phục hoàn toàn hay không?

1. Trường hợp nào một người bị tuyên bố là đã chết.

Việc Tòa án xác định ngày chết của một người khi có yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết theo Điều 71 Bộ luật dân sự năm 2015 là xác định “ngày chết về pháp lý”.

Khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định các trường hợp người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết, có nghĩa là nếu yêu cầu đáp ứng đủ các điều kiện của một trong các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 71 thì Tòa án phải thụ lý đơn yêu cầu. Cụ thể:

  • Ngày kết thúc thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
  • Ngày kết thúc thời hạn 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc.
  • Ngày kết thúc thời hạn 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai chấm dứt.
  • Ngày kết thúc thời hạn 05 năm liền biệt tích.

Căn cứ quy định trên, tùy vào từng trường hợp cụ thể, một người sẽ bị tuyên bố đã chết sau thời hạn mất tích tương ứng nêu trên..

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

2. Hủy bỏ một quyết định khi người đã chết trở về

Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quanTòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây:

  • Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 68 của Bộ luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật;
  • Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.

Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.

Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

3. Người bị tuyên bố là đã chết trở về, quan hệ hôn nhân có được khôi phục không?

Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: … Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn.

Trong trường hợp người vợ hoặc người chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực. Nếu người vợ hoặc chồng chưa kết hôn với người khác và khi người bị tuyên bố là đã chết trở về mà tình cảm giữa họ vẫn còn, muốn tiếp tục hôn nhân thì khi ra quyết định hủy quyết định tuyên bố chết, tòa án nên công nhận việc tái tục cuộc hôn nhân của họ.

Nếu người vợ hay chồng chưa kết hôn với người khác; nhưng khi người bị tuyên bố là đã chết trở về mà tình cảm giữa họ đã rạn nứt, không muốn chung sống với nhau nữa. Khi ra quyết định hủy quyết định tuyên bố chết, tòa án không công nhận tái tục hôn nhân. Quan hệ hôn nhân giã họ vẫn coi như đã chấm dứt từ trước. Vì vậy, mỗi người trong số họ đều có quyền kết hôn với người khác.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Để có thêm thông tin về các quy định có liên quan, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.