Bộ luật Hình sự đã thể hiện được tính nhân đạo thông qua hình phạt của người dưới 18 tuổi. Vậy, người dưới 18 tuổi phạm tội mức phạt tù cao nhất là bao nhiêu năm?

 1. Hình phạt dành cho người dưới 18 tuổi phạm tội:

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (BLHS):

Người dưới 18 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu:

 • Đó là các trường hợp cần thiết;
 • Đồng thời, khi xét thấy các biện pháp giáo dục, cải tạo không có nhiều tác dụng đối với tội phạm mà nhóm người này phạm phải.

Điều 91 BLHS quy định:

Người dưới 18 tuổi phạm tội thì không bị xử lý bằng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình.

Bởi vậy, theo Điều 98 BLHS thì chỉ bị áp dụng các hình phạt sau dành cho người dưới 18 tuổi phạm tội:

 • Cảnh cáo;
 • Phạt tiền;
 • Cải tạo không giam giữ;
 • Tù có thời hạn.
 1. Khung hình phạt cao nhất đối với người dưới 18 tuổi phạm tội:

Điều 101 BLHS quy định:

Mức phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phải dựa theo độ tuổi, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

Theo đó:

 • Với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức phạt cao nhất:

+ Không quá 18 năm tù nếu phạm vào điều luật có quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình.

+ Không quá ¾ mức phạt tù mà điều luật áp dụng quy định tù có thời hạn.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, mức phạt cao nhất:

+ Không quá 12 năm tù nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt chung thân hoặc tử hình.

+ Không quá ½ mức phạt tù mà điều luật áp dụng quy định tù có thời hạn.

Như vậy, khung hình phạt cao nhất được áp dụng cho người dưới 18 tuổi phạm tội là không quá 18 năm tù.

Lưu ý:

Nếu thực hiện nhiều hành vi phạm tội và có hành vi thực hiện trước, có hành vi thực hiện sau 18 tuổi thì sẽ được quy định như sau:

+ Nếu hình phạt của hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nặng hơn thì không quá 18 năm tù.

+ Nếu hình phạt của hành vi phạm tội sau 18 tuổi nặng hơn thì áp dụng khung hình phạt của tội sau 18 tuổi gây ra.

Do đó, trong trường hợp này, sẽ bị áp dụng khung hình phạt tử hình nếu:

 • Một người thực hiện có hành vi phạm tội trước và sau khi đủ 18 tuổi;
 • Đồng thời, khung hình phạt áp dụng là tử hình.

Trên đây là quy định về khung hình phạt cao nhất với người dưới 18 tuổi phạm tội. Để tìm hiểu thêm các quy định pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.