Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức quốc hội 2020 đã chính thức được thông qua. Theo đó, trong Luật sửa đổi bổ sung này có một số điểm mới nổi bật như sau:

  1. Thêm điều kiện quốc tịch của đại biểu Quốc hội:

Hiện nay, theo Điều 22 Luật Tổ chức quốc hội 2014 thì:

Để trở thành đại biểu Quốc hội phải đáp ứng 05 điều kiện là:

  • Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới,…
  • Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí,…
  • Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.
  • Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
  • Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Tuy nhiên, theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội bổ sung thêm 01 điều kiện nữa là phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn cũng như đảm bảo đại biểu Quốc hội là người Việt Nam.

  1. Nâng số đại biểu quốc hội lên 5%:

Theo quy định hiện nay, tại Điều 23 Luật Tổ chức Quốc hội 2014:

  • Tổng số đại biểu Quốc hội không quá 500 người gồm:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

+ Đại biểu hoạt động chuyên trách;

+ Đại biểu hoạt động không chuyên trách.

  • Trong đó, số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, Luật sửa đổi này đã nâng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia ứng cử làm đại biểu Quốc hội không chuyên trách.

Điều này góp phần tăng cường tính chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

  1. Bổ sung nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Một trong những nội dung đáng được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung này là bổ sung nguyên tắc hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo đó, nguyên tắc được bổ sung là:

Cơ quan này sẽ làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Do đó, những Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Kết luận:

Trên đây là 3 điểm mới nổi bật nhất của Luật sửa đổi Luật Tổ chức quốc hội 2020.

Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.