Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021. Trong Luật sửa đổi này, có một số điểm mới như sau:

 1. Bổ sung công trình được miễn giấy phép:

Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 bổ sung thêm 2 công trình được miễn giấy phép xây dựng so với trước đây như:

 • Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.
 1. Thời gian cấp giấy phép được rút ngắn:

Theo điểm b khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày.

Thời gian này bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời.

Như vậy, theo Luấtửa đổi này, thời gian được rút ngắn 10 ngày so với quy định Luật Xây dựng 2014.

Lưu ý: Thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ vẫn giữ nguyên là 15 ngày.

 1. Bổ sung điều kiện khởi công xây dựng:

Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình.

Theo đó, không còn quy định điều kiện về bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.

Luật mới quy định việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

 • Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.
 • Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép.
 • Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt.
 • Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo pháp luật.
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
 • Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý Nhà nước trước thời điểm khởi công ít nhất là 03 ngày làm việc.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường:

Khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã bổ sung quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng.

Những loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm:

 • Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công.
 • Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
 • Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.

Lưu ý: Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng không phải lập:

 • Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;
 • Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.
 1. UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt:

Căn cứ điểm c khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020:

UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

Đây là điểmmới nhằm tăng thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh thay vì Bộ Xây dựng như quy định trước đây. Cụ thể:

 • UBND cấp tỉnh:

+ Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh;

+ Trừ một số công trình sau: công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

 • UBND cấp tỉnh được phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng cho:

+ Sở Xây dựng;

+ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện.

Lưu ý: Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020.

Kết luận:

Như vậy, theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020, có 5 điểm mới nổi bật hơn so với Luật Xây dựng 2014. Bao gồm:

 • Bổ sung công trình được miễn giấy phép;
 • Thời gian cấp giấy phép được rút ngắn;
 • Bổ sung điều kiện khởi công xây dựng;
 • Một số dự án phải đánh giá tác động với môi trường;
 • UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt.

Trên đây là bài viết về Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Để có thêm kiến thức pháp luật, mời quý bạn đọc truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.