Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã thuê lao động làm việc bán thời gian. Vậy, khi đó, người lao động có được đóng bảo hiểm xã hội không?

 1. Quy định của pháp luật về làm việc bán thời gian

Theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2012 thì:

Người làm việc không trọn thời gian (làm việc bán thời gian) là người có thời gian làm việc ngắn hơn so với:

 • Thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật lao động,
 • Thời gian làm việc theo thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Ví dụ:

Thời gian làm việc bình thường theo ngày là 08 giờ/ngày. Tuy nhiên, nếu người lao động giao kết hợp đồng lao động để làm việc 04 giờ/ngày thì gọi là làm việc không trọn thời gian.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động 2012:

Người lao động làm việc không trọn thời gian được:

 • Hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian;
 • Bảo đảm về quyền bình đẳng về cơ hội;
 • Không bị phân biệt đối xử;
 • Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 1. Điều kiện để người lao động làm việc bán thời gian được đóng bảo hiểm xã hội

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người làm việc bán thời gian được đóng bảo hiểm xã hội khi:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Có hợp đồng lao động thuộc một trong các loại sau:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

+ Hợp đồng theo mùa vụ hay việc nhất định có thời hạn đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng (bao gồm cả hợp đồng lao động với người dưới 15 tuổi theo quy định).

 • Thời gian làm việc: tổng thời gian cộng dồn lại bằng từ đủ 14 ngày làm việc/tháng trở lên của người làm việc toàn thời gian cố định.
 • Mức lương quy định đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm đóng không được ít hơn mức lương tối thiếu vùng.

Như vậy, nếu điều kiện trên mà công ty không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Lao động 2012;
 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Để biết thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.990 để được tư vấn, hỗ trợ trực tuyến.

Trân trọng.