Kinh doanh xổ số là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực tài chính.

Bởi là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên việc kinh doanh dịch vụ này cũng có một số đặc thù cần lưu ý như sau:

1- Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp kinh doanh xổ số phải là công ty TNH một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

=>> Điều kiện đối với người quản lý doanh nghiệp tuân theo những điều kiện nhất định.

2- Sau khi làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp phép đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

* Cơ quan có thẩm quyền cấp?

* Hồ sơ cấp ?

=>> Loại hình và sản phẩm xổ số phát hành, mệnh giá vé xổ số… có phương án kinh doanh cụ thể.

* Trình tự, thủ tục cấp?

   Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

3- Chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán.

Lưu ý thời hạn năm tài chính của doanh nghiệp kinh doanh xổ số; báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ, chế độ kế toán phải được kiểm toán hàng năm và được công bố theo quy định của pháp luật.

4- Lưu ý các trường hợp nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số ?

* Ví dụ: tổ chức khuyến mãi xổ số dưới mọi hình thức, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chịu TNHS tùy mức độ.

* Bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, tước quyền sử dụng có thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh…

 

Trao đổi, tư vấn, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, liên hệ tổng đài 1900.966.993