Các yếu tố cấu thành tội làm chết người trong khi thi hành công vụ là gì? khung hình phạt đối với tội này được BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định như thế nào?

 1. Căn cứ pháp lý:

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ được quy định cụ thể tại Điều 127 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Cụ thể như sau:

“1. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

 1. Các yếu tố cấu thành tội làm chết người trong khi thi hành công vụ:

Mặt khách quan:

 • Đây là hành vi làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép trong khi thi hành công vụ.
 • Hành vi dùng vũ lực của chủ thể trong trường hợp này chứa đựng nguy cơ gây thiệt hại cho các lợi ích hợp pháp.
 • Hậu quả chết người là hành vi bắt buộc của tội phạm.

Mặt chủ quan:

 • Lỗi của người phạm tội này là lỗi cố ý hoặc vô ý.
 • Động cơ thúc đẩy người phạm tội là muốn thi hành công vụ vì lợi ích chung. Đây là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

Như vậy, những hành vi xâm phạm tính mạng người khác không thuộc phạm vi của tội này là:

 • Do sự hống hách;
 • Do coi thường tính mạng của người khác;
 • Do có tư thù.

Chủ thể:

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 • Chủ thể của tội này là người đang thi hành công vụ.
 • Đây là nhóm chủ thể đặc biệt.
 • Họ là những người có chức vụ, quyền hạn; được Nhà nước trao quyền để thực hiện hoạt động công vụ vì lợi ích chung.

Khách thể:

 • Khách thể của tội này là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền sống của con người.
 • Đối tượng tác động của tội phạm là con người.
 1. Khung hình phạt của tội làm chết người trong khi thi hành công vụ:

Đối với tội làm chết người trong khi thi hành công vụ có 02 khung hình phạt được quy định tại Điều 127 BLHS. Cụ thể như sau:

 • Khung hình phạt cơ bản: bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm (Khoản 1).
 • Khung hình phạt tăng nặng: bị phạt từ 08 năm đến 15 năm (Khoản 2).
 • Ngoài ra còn có thể bị bị cấm:

+ Đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề;

+ Làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, người nào phạm tội này có thể bị phạt tù với mức cao nhất là 15 năm.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề “Khung hình phạt đối với tội làm chết người trong khi thi hành công vụ”.

Để có thêm kiến thức pháp luật, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng.