Theo quy định của pháp luật hiện hành, có 2 trường hợp, người mua phải trả lại đất cho người bán là:

 • Đất không đủ điều kiện để chuyển nhượng;
 • Hợp đồng chuyển nhượng bị tuyên vô hiệu.

Cụ thể như sau:

 1. Đất không đủ điều kiện chuyển nhượng:

 • Điều kiện chuyển nhượng:

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định:

Người sử dụng đất được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

+ Đất không có tranh chấp.

+ Có Giấy chứng nhận, trừ 02 trường hợp.

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi đủ 04 điều kiện trên.

 • Mức phạt tiền khi chuyển nhượng, tặng cho mà không đủ điều kiện:

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP:

Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện thì phạt tiền như sau:

+ Nếu không đủ 1 điều kiện: Phạt 3-5 triệu đồng đối với nông thôn; 5-10 triệu đồng đối với thành thị.

+ Nếu không đủ từ 2 điều kiện trở lên: Phạt 5-10 triệu đồng đối với nông thôn và 10-20 triệu đồng đối với thành thị.

 • Biện pháp khắc phục hậu quả:

Theo điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, nếu chuyển nhượng, tặng cho mà không đủ điều kiện thì buộc trả lại đất. Trừ 02 trường hợp theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Hợp đồng chuyển nhượng bị vô hiệu:

 • Hợp đồng bị tuyên vô hiệu:

Căn cứ Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 và khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013:

Việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chỉ có hiệu lực khi:

+ Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.

+ Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

+ Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

+ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho phải được công chứng hoặc chứng thực.

Như vậy, nếu vi phạm một trong những điều kiện trên thì chuyển nhượng, tặng cho nhà đất bị vô hiệu.

Trừ trường hợp một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch thì Tòa án có thể ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

 • Hậu quả pháp lý khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất vô hiệu

Căn cứ khoản 2 Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015:

+ Khi hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho nhà đất bị tuyên vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

+ Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

 1. Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Luật Đất đai 2013;
 • Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn dề mà bạn đang quan tâm.

Để có thêm kiến thức pháp luật, mời quý bạn đọc cùng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.966.993 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng.