Sổ đỏ là cách gọi khác của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy, khi làm Sổ đỏ, theo quy định phải nộp những khoản tiền nào?

 1. Lệ phí trước bạ:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Nhà, đất là đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ.

Do đó, khi làm thủ tục cấp Sổ đỏ, người sử dụng sẽ phải nộp khoản lệ phí này.

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì:

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %.

Trong đó:

 • Giá tính lệ phí trước bạ với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.
 • Mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%.
 1. Lệ phí cấp Sổ đỏ:

Theo Thông tư 250/2016/TT-BTC:

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) là khoản thu mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

Điều 3 của Thông tư trên quy định, đây là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Chẳng hạn như tại Hà Nội, theo Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND, đối với cá nhân, hộ gia đình thì:

 • Xin cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất thì mức lệ phí này dao động từ 10.000 đồng – 25.000 đồng;
 • Nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì dao động từ 50.000 đồng – 100.000 đồng.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

 1. Tiền sử dụng đất:

Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước:

 • Giao đất có thu tiền sử dụng đất;
 • Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Công nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ tính tiền sử dụng đất được áp dụng theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm các căn cứ sau đây:

 • Diện tích đất;
 • Mục đích sử dụng đất;
 • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Lưu ý: Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được căn cứ theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

Ngoài các khoản tiền nêu trên, khi xin cấp Sổ đỏ, người sử dụng đất phải nộp một số loại phí, lệ phí như phí đo đạc, phí thẩm định…

Việc nộp các loại phí, lệ phí này còn tùy theo quy định cụ thể của từng địa phương.

Riêng ở Hà Nội, mức khoản phí này đã được bãi bỏ theo Quyết định 52/2016/QĐ-UBND.

 1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013;
 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP;
 • Nghị định 140/2016/NĐ-CP;
 • Thông tư 250/2016/TT-BTC;
 • Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND;
 • Quyết định 52/2016/QĐ-UBND.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề bạn đang quan tâm.

Để biết thêm các quy định của pháp luật có liên quan, vui lòng truy cập website luatdongduong.com.vn. Hoặc liên hệ trực tiếp tới Công ty Luật TNHH I&J qua tổng đài 1900.966.993.

Trân trọng.