Khai thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Đối với trường hợp là tài sản được tặng cho và thừa kế thì sao?

Thừa kế, quà tặng của cá nhân bao gồm các tài sản là động sản, bất động sản, quyền tài sản…

Ở bài viết này, chúng tôi cung cấp đến quý bạn đọc thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản):

– Trình tự thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân như thế nào:

+ Bước 1: Cá nhân thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản), chuẩn bị hồ sơ khai thuế và gửi đến cơ quan thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

++ Đối với cá nhân có thu nhập từ thừa kế, quà tặng là phần vốn góp, chứng khoán thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày văn bản thừa kế, quà tặng là phần vốn góp, chứng khoán có hiệu lực.

++ Cá nhân có thu nhập từ thừa kế, quà tặng là tài sản khác thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước thời điểm nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế như sau:

++ Cá nhân có thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán, doanh nghiệp có phần vốn góp. Chú ý trường hợp cá nhân đồng thời nhận thừa kế, quà tặng của nhiều loại chứng khoán, phần vốn góp;

++ Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là tài sản khác nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

Hotline Tư Vấn 24/7: 1900.966.993

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

++ Tờ khai mẫu số 14/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

+ Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền nhận thừa kế, quà tặng và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: không quy định.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế mẫu 14-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

– Lệ phí (nếu có): Không.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai mẫu số 14/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

Trên đây là bài viết tham khảo về khai thuế thu nhập cá nhân, quý khách hàng có nhu cầu cung cấp thông tin về việc khai các dạng thuế khác, vui lòng liên hệ 1900.966.933 để được tư vấn kịp thời.